Čachtická planina / Cachtice karst - Slovakia / web 2008

Čachtická planina zo satelitu Lokality
Čachtická planina

Cachtice karst

(GoogleLocal)
Jednotlivé lokality

Localities

(GoogleEarth)
Mojim cieµom je zverejnit dostupnú obrazovú dokumentáciu týkajúcu sa prieskumu jaskýň na Čachtickej planine a jaskyniarov, ktorý sa ho zúčastnili. Prosím, keby ste na obrázkoch niekoho poznali a jeho meno je uvedené nesprávne, alebo chýba, dajte mi vedie». Tak isto, pokiaµ by ste mali nejaké fotografie týkajúce sa jaskýň a jaskyniarčenia na Čachtickej planine a boli ochotní ich poskytnú». Ďakujem vopred.

This page should be about Cachtice karst plateau, exploration of caves there and participating cavers.

Martin Sluka
Linky / Links

  1. Impregnácia papiera / Impregnation of paper
  2. Terč pre laserové meranie / Target for laser surveying