Jakupica

Aktualita

Актуелно

Slovačka jaskyňa na Karadžici (Ceki1)

Словачка јама на Караџица (Цеки1)

hĺbka -700 m, dĺžka 3609 m

длабочина -700 m, должина 3609 m

Úvod

Вовед

Pohorie Jakupica sa nachádza v severnej časti Macedónska juhozápadne od Skopje. Jeho najvyšší vrchol Solúnska glava má 2540 m.n.m. Pohorie je rozdelené na viaceré planiny. Planina Karadžica, kde sa nachádza priepast Slovačka jama na Karadžici (CEKI1) dosahuje nadmorskú výšku 2400 m n. m. Planinu odvodňuje vyvieračka Gorna Belica (580 m n. m.) s výdatnosťou cca 5 m3/s pri nízkom prietoku. Ďaľším možným výverom je veľký výver Vrelo 7 m pod hladinou priehrady Matka (293 m n. m.) na rieke Treska.
Západná časť planiny až po rieku Treska patrí do Viacúčelovej oblasti (rezervácie) pod patronátom vlády macedónskej vlády "Jasen". Stránky anglicky a macedónsky
Планинскиот масив Јакупица се наоѓа во северниот дел на Македонија, југозападно од Скопје. Нејзиниот нависок врв Солунска глава има 2540 мнв. Планинскиот масив е поделен на неколку планини. Планината Караџица, каде се наоѓа пештерата Словачка јама на Караџица (ЦЕКИ1), достигнува надморска височина од 2400 мнв.Планината се исцедува преку прокапување во Горна Белица (580 мнв) со проток од околу 5м3/сек. При низок проток. Друга можност за процедување е големиот извор Врело 7 м под нивото на браната Матка (293 мнв.) на реката Треска.
Западниот дел на планината дури по реката Треска припаѓа на резерватот под патронат на Владата на Македонија Јасен. Страна на англиски и макдеонски.